Współpracujemy nie tylko z klientami biznesowymi ale i również spółdzielniami, firmami o międzynarodowym charakterze czy przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Wykonujemy szeroko rozumiane prace porządkowe w zakresie utrzymania czystości na klatkach schodowych, ale i również specjalizujemy się w zarządzaniem terenami zewnętrznymi (tj. grabienie liści, odśnieżanie, koszenie trawy).

Nawiązujemy współpracę w systemie cyklicznym, jak i jednorazowym.

Dlaczego warto Z NAMI WSpóLPRACOWać?

Aby otrzymać wycenę i sprawdzić dostępność usług, skontaktuj się z nami już dziś.

Napisz do nas